2
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM MINH HOÀNG
Tình trạng: Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại

Ngành chính:

5210 : Kho bãi và lưu giữ hàng hóa

Ngành nghề kinh doanh:

– 0311: Khai thác thuỷ sản biển
+ (không hoạt động tại trụ sở)
– 0312: Khai thác thuỷ sản nội địa
+ (không hoạt động tại trụ sở)
– 0321: Nuôi trồng thuỷ sản biển
– 0322: Nuôi trồng thuỷ sản nội địa
– 1010: Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
+ (trừ giết mổ gia súc, gia cầm)
– 1020: Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
– 1030: Chế biến và bảo quản rau quả
– 1075: Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn
– 1079: Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
+ (trừ sản xuất, chế biến thực phẩm tươi sống, nước chấm các loại, muối, dầu ăn tại trụ sở)
– 1104: Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
– 4610: Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
+ Chi tiết: Đại lý. Môi giới.
– 4620: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
+ (không hoạt động tại trụ sở)
– 4631: Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ
+ (không hoạt động tại trụ sở)
– 4632: Bán buôn thực phẩm
+ (không hoạt động tại trụ sở)
– 4633: Bán buôn đồ uống
– 4649: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
+ (trừ dược phẩm)
– 4669: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
+ (trừ bán buôn hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí; Thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của UBND TP. HCM và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND TP. HCM về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh)
– 4721: Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh
+ (Thực hiện theo Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 và Quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND TP. HCM về phê duyệt quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh)
– 4722: Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
+ (Thực hiện theo quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 và quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND TP. HCM về phê duyệt quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh)
– 4723: Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
– 4933: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
+ (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)
– 5012: Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
– 5210: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
+ (trừ kinh doanh kho bãi)
Chi tiết: Lưu giữ hàng hóa (trừ kinh doanh kho bãi)
– 5610: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
– 5621: Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng
– 5629: Dịch vụ ăn uống khác
+ (trừ kinh doanh quán bar, quán giải khát có khiêu vũ)
– 5630: Dịch vụ phục vụ đồ uống
+ (trừ kinh doanh quán bar, quán giải khát có khiêu vũ)
– 8299: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI