1
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ TV
Tình trạng: Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại

Ngành chính:

4649 : Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Ngành nghề kinh doanh:

– 4311: Phá dỡ
– 4312: Chuẩn bị mặt bằng
– 4330: Hoàn thiện công trình xây dựng
– 4632: Bán buôn thực phẩm
+ Chi tiết: Bán buôn thực phẩm chế biến; Bán buôn thực phẩm chức năng (trừ dược phẩm) (không hoạt động tại trụ sở).
– 4641: Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
– 4649: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
+ Chi tiết: bán buôn thuốc, dụng cụ y tế, phụ gia thực phẩm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh.
– 4651: Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
– 4652: Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
– 4659: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
+ Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị ngành y tế.
– 4669: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: bán buôn hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp (không tồn trữ hoá chất nguy hiểm trong khu dân cư); Bán buôn nguyên, phụ liệu trong lĩnh vực ngành dược, thực phẩm; Bán buôn các sản phẩm từ nhựa, nguyên liệu từ nhựa plastic, cao su; Bán buôn quần áo (không tồn trữ hóa chất).
– 4772: Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
+ Chi tiết: bán lẻ dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
– 5229: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
+ Chi tiết: Dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu. Đại lý tàu biển. Môi giới hàng hải, cung ứng tàu biển (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật)
– 6209: Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
– 6619: Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: hoạt động tư vấn đầu tư (không tư vấn tài chính, kế toán, pháp lý)
– 7020: Hoạt động tư vấn quản lý
+ (không tư vấn tài chính, kế toán, pháp lý)
– 7120: Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
+ Chi tiết: dịch vụ bảo quản thuốc.
– 8230: Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
+ Chi tiết: tổ chức sự kiện, tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ, không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI