2
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH THUỘC CHI NHÁNH 5 CÔNG TY CỔ PHẦN V LOTUS HOLDINGS – NHÀ HÀNG USHI MANIA LÝ TỰ TRỌNG
Tình trạng: Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại

Ngành chính:

5610 : Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

Ngành nghề kinh doanh:

– 5610: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
+ Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống
– 5629: Dịch vụ ăn uống khác
+ (trừ quán bar, quán giải khát có khiêu vũ)
– 5630: Dịch vụ phục vụ đồ uống
+ (trừ quán bar, quán giải khát có khiêu vũ)

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI