1329
Phở gà 156 Quán Thánh
Nước dùng ít béo nhưng rất thơm, ăn miếng phở đầu tiên bao giờ cũng cho cảm xúc nhiều nhất.

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI