112
Shop Hội Tụ
Shop Hội Tụ hoạt động trên cơ sở mua bán online, Hàng hóa được cung cấp trực tiếp từ nhà cung cấp mà không phải thông qua nhiều cấp trung gian. Hơn nữa, Shop Hội Tụ còn là kênh truyền thông và quảng cáo cho sản phẩm, dịch vụ của nhà cung cấp. Chính vì vậy, Shop Hội Tụ có khả năng lấy được giá tốt nhất để phục vụ các bạn.

THỦY HẢI SẢN – DỤNG CỤ ĐÁNH BẮT

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI