Lương nhân viên ngân hàng, công nghệ “miễn nhiễm” với Covid-19

Lương lao động ngành tài chính, ngân hàng, công nghệ thông tin dường như không bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Kết quả một nghiên cứu thị trường lao động trong làn sóng Covid-19 thứ 4, dựa trên dữ liệu ý kiến của 400 doanh nghiệp và 1.200 người tìm việc cho thấy, gần 50% doanh nghiệp trong nhóm được khảo sát cho biết không cắt giảm nhân sự, giữ nguyên lương, phúc lợi so với trước khi đại dịch lần thứ 4 xảy ra.

Lương nhân viên ngân hàng, công nghệ miễn nhiễm với Covid-19 - 1

Đáng mừng, trong số doanh nghiệp điều tra, có những doanh nghiệp tăng tuyển dụng 11,6%.

Có 9,4% doanh nghiệp đã chọn cắt giảm nhân sự và cắt giảm lương, 7,3% đã cắt giảm nhân sự nhưng vẫn giữ nguyên lương, phúc lợi trước khi đại dịch xảy ra, và 18,9% chọn cắt giảm lương và phúc lợi nhằm giảm chi phí cho nguồn nhân lực hằng tháng cũng như thu nhỏ lại quy mô doanh nghiệp.

Về số lượng người lao động, mức lương và các chế độ phúc lợi trong đợt dịch kéo dài lần này, chủ yếu từ nhóm doanh nghiệp ngành tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, công nghệ thông tin và xuất nhập khẩu.

Mức độ tuyển dụng của các doanh nghiệp tại TPHCM tăng cao hơn 50% trong thời gian diễn ra đại dịch, trong khi đó tại TPHCM chỉ 45,2%.

Tại Hà Nội, các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin có quy mô từ 101 – 300 người có sự tăng trưởng lớn nhất về tuyển dụng nhân sự.

Nhiều doanh nghiệp có xu hướng giữ chân các nhân sự có thâm niên hoặc các nhân sự đang giữ các vị trí cấp trung và cấp cao. Tuy nhiên, những lao động là thực tập sinh, người mới đi làm, việc cắt giảm việc làm diễn ra mạnh mẽ, đạt khoảng 40,5%, các nhân viên ít kinh nghiệm là hơn 42%.

Về kế hoạch tuyển mới lao động, các doanh nghiệp dường như có nhiều kế hoạch tuyển dụng sau khi cuộc sống trở lại bình thường. Hơn 56,7% doanh nghiệp cho biết sẽ tuyển dụng lao động ngay.

Tuy nhiên, cũng có doanh nghiệp cần thêm thời gian từ 15 ngày đến 6 tháng để tuyển dụng trở lại do khó khăn. 37% doanh nghiệp ưu tiên tuyển những người đã từng làm việc.

Thời điểm này cũng là lúc doanh nghiệp cần có sự linh hoạt trong quá trình làm việc, đặc biệt là nhóm doanh nghiệp đang tái định hình và ở giai đoạn hồi phục hậu Covid-19.

Bên cạnh đó, nhiều ngành sẽ bắt đầu tiến vào giai đoạn hồi phục. Đây được xem là một cơ hội tuyển dụng dành cho người lao động với chính sách phúc lợi và mức lương khác nhau.

Nguồn: dantri.com.vn

Lương lao động ngành tài chính, ngân hàng, công nghệ thông tin dường như không bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Kết quả một nghiên cứu thị trường lao động trong làn sóng Covid-19 thứ 4, dựa trên dữ liệu ý kiến của 400 doanh nghiệp và 1.200 người tìm việc cho thấy, gần 50% doanh nghiệp… Xem bài viết