Ngành nghề cùng phần loại:
Ngành nghề: CHƯA PHÂN LOẠI / SƠN - THIẾT BỊ KIỂM TRATìm thấy 3 kết quả

  • - THIẾT BỊ PHUN SƠN- ĐO LƯỜNG VÀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CHO NGÀNH SƠNSƠN - THIẾT BỊ KIỂM TRA
  • * NGÀNH: SƠN - THIẾT BỊ KIỂM TRA:- THIẾT BỊ KIỂM TRA SƠN. ĐỒNG HỒ ĐO ĐỘ BÓNG- DỤNG CỤ KIỂM TRA KEO DÁN.- DỤNG CỤ IN LỚP PHỦ, THIẾT BỊ THỬ MỰC IN, KEO DÁN* NGÀNH: PHÒNG THÍ NGHIỆM - VẬT TƯ & TRANG THIẾT BỊ:- PHÒNG TẠO ĐỘ ẨM, SƯƠNG MUỐI, ĂN MÒN- THƯỚC ĐO ĐỘ DÀY SƠN, ĐỘ NHÁM.- MÁY QUANG PHỔ. - THIẾT BỊ, DỤNG CỤ PHÒNG THÍ NGHIỆM CỦA: COPE, VWR, FISHER, DAVIS, COPE PALMER.- TỦ PHÒNG THÍ NGHIỆMSƠN - THIẾT BỊ KIỂM TRA
  • CHUYÊN KỸ THUẬT CHO NGÀNH SƠNSƠN - THIẾT BỊ KIỂM TRASƠN TĨNH ĐIỆN
Tìm công ty SƠN - THIẾT BỊ KIỂM TRA tại: