Nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần

UBND thành phố Hà Nội vừa yêu cầu các cơ quan hành chính nhà nước, đoàn thể chính trị xã hội và đơn vị sự nghiệp trực thuộc thành phố không sử dụng nước uống đóng chai nhựa.

Theo Công văn, UBND TP Hà Nội yêu cầu các cơ quan hành chính nhà nước, các đoàn thể chính trị xã hội và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc TP thực hiện các giải pháp giảm thiểu chất thải nhựa từ ngày 1/9/2019, các cơ quan hành chính nhà nước, các đoàn thể chính trị xã hội và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc TP thực hiện Kế hoạch cắt giảm sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần trong các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các hoạt động khác của cơ quan, đơn vị.

Cụ thể, không sử dụng nước uống đóng chai nhựa (có thể tích 330ml – 500ml) trong công sở và khi tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các hoạt động khác chuyển sang sử dụng các bình nước thể tích lớn (>20 lít) hoặc sử dụng các vật dụng chứa đựng sử dụng nhiều lần và các vật liệu khác thân thiện với môi trường.

Không sử dụng cốc nhựa, ống hút nhựa và giảm thiểu tối đa việc sử dụng túi nilon khó phân hủy trong các hoạt động mua sắm, vận chuyển tại cơ quan, nơi làm việc. Phát động và thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”, “Nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần”, hạn chế sử dụng túi nilon khó phân hủy trong cơ quan, đơn vị.

Hiệp hội nhựa Việt Nam - Tin tức - Hiệp hội nhựa Việt Nam

Yêu cầu của Thành phố được đưa ra nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về “Chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa” và hướng dẫn của Bộ Tài nguyên & Môi trường về các giải pháp giảm thiểu chất thải nhựa.

Theo UBND thành phố Hà Nội, bắt đầu từ năm 2020, Sở Tài chính Hà Nội sẽ không bố trí kinh phí cho các khoản chi trong cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp để mua sắm các sản phẩm nhựa dùng một lần sử dụng trong các cuộc họp hội nghị hội thảo và các hoạt động khác của cơ quan đơn vị.

Đây là hành động thiết thực, ý nghĩa nhằm thay đổi những thói quen nhỏ nhưng có tác động lớn; UBND TP yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện.

Nguồn: kinhtemoitruong.vn

UBND thành phố Hà Nội vừa yêu cầu các cơ quan hành chính nhà nước, đoàn thể chính trị xã hội và đơn vị sự nghiệp trực thuộc thành phố không sử dụng nước uống đóng chai nhựa. Theo Công văn, UBND TP Hà Nội yêu cầu các cơ quan hành chính nhà nước, các… Xem bài viết