Sau Covid 6 nhóm lao động được nhận tiền hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Nghị quyết vừa được ban hành của Chính phủ cho thấy có 6 nhóm đối tượng sẽ được nhận tiền hỗ trợ theo các mức 1,8 -3,3 triệu đồng/người để khắc phục khó khăn vì dịch Covid-19.

6 nhóm lao động được nhận tiền hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp - 1

Nghị quyết số 116 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp của Chính phủ được ban hành sau khi UB Thường vụ Quốc hội thống nhất với đề xuất này chiều qua, 24/9.

Theo đó, Chính phủ quyết định hỗ trợ một lần bằng tiền cho người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30/9 (không bao gồm người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên).

Người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2020 đến hết ngày 30/9/2021 có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm (không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng).

Mức hỗ trợ dựa trên cơ sở thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động.

Những nhóm lao động nào được nhận tiền hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp?

Cụ thể:

– Người có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp dưới 12 tháng: hỗ trợ 1.800.000 đồng/người.

– Người có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng: hỗ trợ 2.100.000 đồng/người.

– Người có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng: hỗ trợ 2.400.000 đồng/người.

– Người có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 84 tháng đến dưới 108 tháng: hỗ trợ 2.650.000 đồng/người.

– Người có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 108 tháng đến dưới 132 tháng: hỗ trợ 2.900.000 đồng/người.

– Người có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 132 tháng trở lên: hỗ trợ 3.300.000 đồng/người.

Nguồn kinh phí thực hiện chính sách là khoảng 30.000 tỷ đồng từ kết dư Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp đến hết năm 2020.

Lãnh đạo Chính phủ quán triệt, thời gian thực hiện việc hỗ trợ người lao động từ ngày 1/10/2021 và hoàn thành chậm nhất vào ngày 31/12/2021.

Dù vậy, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chỉ đạo, với tinh thần quyết tâm cao nhất, phấn đấu hoàn thành việc hỗ trợ cho người lao động trong thời gian 45 ngày (rút ngắn một nửa thời hạn theo yêu cầu của Chính phủ).

Với chính sách giảm mức đóng vào Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, Nghị quyết của Chính phủ nêu rõ đối tượng áp dụng là người sử dụng lao động quy định tại Điều 43 của Luật Việc làm (không bao gồm các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên) đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp trước ngày 1/1/2021.

Mức giảm đóng cụ thể là, người sử dụng lao động được giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Thời gian thực hiện giảm mức đóng là 12 tháng, kể từ ngày 1/10/2021 đến hết ngày 30/9/2022.

Theo tính toán của Bộ LĐ-TB&XH, tổng số tiền giảm đóng để hỗ trợ người sử dụng lao động là khoảng 8.000 tỷ đồng. Như vậy, tổng số tiền hỗ trợ dành cho cả người lao động và người sử dụng lao động lần này là 38.000 tỷ đồng.

Chưa nhận được tiền hỗ trợ Covid-19: Người lao động cần làm gì? - Báo Người lao  động

Nghị quyết số 116 cũng nhấn mạnh mục tiêu thể hiện được sự quan tâm, chia sẻ của Đảng, Nhà nước đối với người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19; Góp phần hỗ trợ người lao động khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, chống đứt gãy chuỗi cung ứng lao động và thiếu hụt lao động; Hỗ trợ người sử dụng lao động giảm chi phí, nỗ lực thích ứng với trạng thái bình thường mới, duy trì sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động; Phát huy vai trò của chính sách bảo hiểm thất nghiệp là chỗ dựa cho người lao động và người sử dụng lao động.

Chính phủ cũng nhấn mạnh nguyên tắc, việc hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp bảo đảm nguyên tắc đóng – hưởng, chia sẻ và công bằng đối với người lao động và người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Việc thực hiện chính sách đặt trong cân đối tổng thể chung các nguồn lực của Nhà nước, các quỹ, các nguồn hỗ trợ khác, có tính tới sự khác biệt và ưu tiên một số đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Việc thực hiện hỗ trợ đối với người lao động, người sử dụng lao động phải đơn giản, kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch và hiệu quả. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chỉ đạo việc triển khai hoàn thành trong thời gian tối đa 7 ngày.

Nguồn: dantri.com.vn

Nghị quyết vừa được ban hành của Chính phủ cho thấy có 6 nhóm đối tượng sẽ được nhận tiền hỗ trợ theo các mức 1,8 -3,3 triệu đồng/người để khắc phục khó khăn vì dịch Covid-19. Nghị quyết số 116 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động… Xem bài viết