Sự khác biệt giữa Ngân hàng Đầu tư và Ngân hàng Thương mại

Sự khác biệt giữa Ngân hàng Đầu tư và Ngân hàng Thương mại

 

Dựa trên công việc được thực hiện bởi các ngân hàng, ngành tài chính được chia thành hai phân khúc chính: ngân hàng đầu tư và ngân hàng thương mại. Ngân hàng thương mại được thiết lập với mục đích thực hiện các giao dịch thương mại, chẳng hạn như nhận tiền gửi và cho vay tiền một cách hợp pháp đối với các khách hàng như cá nhân và doanh nghiệp.

Mặt khác, ngân hàng đầu tư được thành lập để cung cấp dịch vụ cho các nhà đầu tư. Hoạt động của các ngân hàng đầu tư là khác nhau, và hoạt động như một trung gian giữa người mua và người bán cổ phiếu và trái phiếu, giúp khách hàng huy động vốn.

Trong khi ngân hàng đầu tư kiếm được hoa hồng bảo lãnh phát hành, thì ngân hàng thương mại thu lãi từ các khoản cho vay khách hàng. Có một ranh giới khác biệt giữa ngân hàng đầu tư và ngân hàng thương mại, được trình bày chi tiết trong bài viết này.

Biểu đồ so sánh

Cơ sở để so sánh Ngân hàng đầu tư Ngân hàng thương mại
Ý nghĩa Ngân hàng đầu tư đề cập đến một tổ chức tài chính, cung cấp các dịch vụ như bảo lãnh phát hành chứng khoán, dịch vụ môi giới, v.v. Ngân hàng thương mại là ngân hàng cung cấp các dịch vụ như nhận tiền gửi, cho vay tiền, thanh toán theo lệnh đứng và nhiều dịch vụ khác.
Ưu đãi Dịch vụ cụ thể của khách hàng Dịch vụ tiêu chuẩn hóa
Kết hợp với Tình hình hoạt động của thị trường tài chính. Tăng trưởng kinh tế quốc gia và nhu cầu tín dụng
Cơ sở khách hàng Vài trăm thôi Hàng triệu
Ngân hàng đến Cá nhân, chính phủ và tập đoàn. Mọi công dân
Thu nhập = earnings Phí, hoa hồng hoặc lợi nhuận từ các hoạt động giao dịch. Thu nhập từ phí và lãi

Định nghĩa Ngân hàng Đầu tư

Thuật ngữ ngân hàng đầu tư được sử dụng để định nghĩa một tổ chức tài chính thực hiện các giao dịch tài chính phức tạp. Các ngân hàng này liên kết các tập đoàn lớn với các nhà đầu tư. Các ngân hàng phục vụ khách hàng của mình theo một số cách như hỗ trợ chính phủ và các tập đoàn phát hành chứng khoán, giúp các nhà đầu tư mua cổ phiếu, trái phiếu, v.v. cung cấp các dịch vụ tư vấn, v.v.

Các ngân hàng tạo ra thu nhập bằng cách tính phí cho các dịch vụ tư vấn của họ. Hơn nữa, hoạt động kinh doanh thương mại của ngân hàng có thể có lãi hoặc lỗ. Các ngân hàng này đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các công ty hoặc chính phủ đưa ra các quyết định có kế hoạch tốt và dễ dàng huy động vốn. Các dịch vụ do ngân hàng đầu tư cung cấp như sau:

 • Bảo lãnh phát hành chứng khoán
 • Huy động vốn
 • Quản lý tài sản
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ tư vấn
 • Trộn và lấy lại
 • Hỗ trợ các công ty thực hiện chào bán lần đầu ra công chúng (IPO)

Định nghĩa Ngân hàng Thương mại

Thuật ngữ ngân hàng thương mại dùng để chỉ một cơ sở tham gia vào việc cung cấp các dịch vụ ngân hàng và tài chính nói chung cho công chúng. Trong thời gian trước đó, không có tổ chức nào như vậy mà mọi người có thể gửi tiền của họ một cách an toàn hoặc đi vay. Vì vậy, họ thường tìm đến những con cá mập để vay tiền, và gửi tiền vào bưu điện. Sau đó, các ngân hàng đang được phát triển để hoạt động như một chủ ngân hàng cho tất cả công dân của đất nước.

Các ngân hàng thương mại thuộc sở hữu công cộng hoặc tư nhân hoặc do sự kết hợp của cả hai. Các ngân hàng hỗ trợ trong việc huy động tiền tiết kiệm trên toàn nền kinh tế. Nó được điều chỉnh bởi Đạo luật quy định ngân hàng của Ấn Độ, năm 1949.

Các ngân hàng chấp nhận tiền gửi của công dân trong nước với lãi suất danh nghĩa và sử dụng số tiền đó để cấp tín dụng cho các khách hàng khác (người đi vay), tính lãi suất cao hơn từ họ. Bằng cách này, các ngân hàng thương mại tạo ra thu nhập từ số tiền lãi còn lại. Ngoài ra, một trong những nguồn thu nhập chính của ngân hàng là các khoản phí mà họ thu để cung cấp các dịch vụ khác nhau cho công chúng. Các dịch vụ đa dạng của ngân hàng thương mại là:

 • Nhận tiền gửi
 • Cho vay ứng trước
 • Thấu chi và tín dụng tiền mặt
 • Thanh toán theo hướng dẫn thường trực
 • Rút tiền theo yêu cầu
 • Bộ sưu tập tín phiếu và kỳ phiếu
 • Kinh doanh cổ phiếu và giấy nợ thay mặt cho khách hàng
 • Kho đồ
 • Thẻ ATM, Thẻ ghi nợ, Thẻ tín dụng
 • Ngân hàng di động
 • Ngân hàng trực tuyến

Sự khác biệt chính giữa Ngân hàng Đầu tư và Ngân hàng Thương mại

Sự khác biệt cơ bản giữa ngân hàng đầu tư và ngân hàng thương mại được chỉ ra dưới đây:

 1. Một trung gian tài chính được thành lập để cung cấp các dịch vụ đầu tư và tư vấn cho các công ty được gọi là ngân hàng đầu tư. Ngân hàng thương mại là ngân hàng được thành lập để cung cấp các dịch vụ ngân hàng cho công chúng.
 2. Ngân hàng đầu tư cung cấp dịch vụ cụ thể cho khách hàng trong khi ngân hàng thương mại cung cấp các dịch vụ tiêu chuẩn hóa.
 3. Cơ sở khách hàng của ngân hàng thương mại tương đối cao hơn so với ngân hàng đầu tư.
 4. Ngân hàng đầu tư liên quan đến hoạt động của thị trường chứng khoán trong khi tăng trưởng kinh tế và nhu cầu tín dụng ảnh hưởng đến tỷ lệ lãi suất của ngân hàng thương mại.
 5. Ngân hàng đầu tư là chủ ngân hàng đối với cá nhân, chính phủ, tập đoàn, … Mặt khác, ngân hàng thương mại là chủ ngân hàng đối với mọi công dân của đất nước.
 6. Ngân hàng đầu tư tạo ra thu nhập từ phí và hoa hồng. Không giống như Ngân hàng Thương mại tạo ra thu nhập từ lãi và phí.

Phần kết luận

Sự khác biệt cơ bản giữa hai trung gian tài chính này là đối tượng mà họ phục vụ cũng như lĩnh vực kinh doanh của họ. Trong khi các ngân hàng thương mại phục vụ tất cả các công dân của đất nước và hoạt động kinh doanh chính của nó là nhận tiền gửi và cho vay. Các ngân hàng đầu tư kinh doanh chứng khoán và vì vậy hoạt động chính của nó là kinh doanh các tài sản tài chính và cung cấp các dịch vụ tư vấn.

Nguồn: living-in-belgium

Sự khác biệt giữa Ngân hàng Đầu tư và Ngân hàng Thương mại   Dựa trên công việc được thực hiện bởi các ngân hàng, ngành tài chính được chia thành hai phân khúc chính: ngân hàng đầu tư và ngân hàng thương mại. Ngân hàng thương mại được thiết lập với mục đích thực hiện các... Xem bài viết